บทความสุขภาพ ความรู้อาหารเสริม การใช้ยา

อย.ออกกฎร้านขายยาต้องมีเภสัชกร

Posted on: เมษายน 28, 2014


อย. ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 กําหนดให้ ร้านขายยา ทุกร้านต้องผ่านหลักวิธีปฏิบัติที่ดีทาง เภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) จึงจะต่ออายุใบอนุญาตยาได้ แต่ให้เวลา ร้านขายยา ที่เปิดมาก่อนกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ ปรับปรุงอย่างเป็นขั้นตอนภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 8 ปี เพื่อให้เกิดการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น ย้ํา อย. ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านขายยา อย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทําผิดทั้งผู้รับอนุญาตร้านขายยาหรือ เภสัชกร จะถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ส่งเสริมให้ ร้านขายยา มีการพัฒนาภายใต้วิธีปฏิบัติที่ดีทาง เภสัชกรรม (Good Pharmacy Practice: GPP) เพื่อยกระดับมาตรฐานของ ร้านขายยา ให้พร้อมต่อการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น อย. ได้ออกกฎกระทรวงการขออนุญาตและการออกใบอนุญาตขายยาแผนปัจจุบัน พ.ศ. 2556 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้ ร้านขายยา มีการบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ตอบสนองสิทธิของผู้ใช้ยามากขึ้น และทําให้ผู้ใช้ยามีความปลอดภัยในการใช้ยามากขึ้น โดยปรับปรุงข้อกําหนดมาตรฐานด้านสถานที่ และอุปกรณ์ เครื่องมือในการควบคุมเก็บรักษาคุณภาพยา อาทิ การจัดบริเวณให้คําปรึกษาด้านยา การจัดพื้นที่ตามประเภทยาอย่างชัดเจน แยกเก็บยาอันตราย ยาควบคุมพิเศษ ยาสําหรับสัตว์ เป็นสัดส่วนจากยาอื่น ๆ, กําหนดให้มีการแสดงป้ายชื่อพร้อมรูปถ่ายเภสัชกร

ผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ, กําหนดให้ผู้รับอนุญาต(เจ้าของร้าน)และผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ(เภสัชกรผู้ส่งมอบยา) ปฏิบัติตามวิธีปฏิบัติทางเภสัชกรรม (GPP), กําหนดเงื่อนไขในการต่ออายุใบอนุญาต และการตรวจประเมิน วิธีปฏิบัติทาง เภสัชกรรม เพื่อประกอบการพิจารณาในการออกใบอนุญาตหรือต่ออายุใบอนุญาตของผู้รับอนุญาต กําหนดให้ ผู้รับอนุญาต ร้านขายยา ที่เปิดก่อนกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ ต้องปรับปรุง สถานที่ อุปกรณ์ และการปฏิบัติตาม GPP อย่างเป็นขั้นตอน ภายในระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 8 ปี นับจากกฎกระทรวงมีผลใช้บังคับ เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ตาม อย. ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ร้านขายยา อย่างต่อเนื่อง และได้กํากับดูแลการจําหน่ายยาประเภทยาอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่เภสัชกรไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ และ การปฏิบัติหน้าที่ของ เภสัชกร ในร้านขายยาอย่างใกล้ชิด ถ้าตรวจพบว่า ร้านขายยา ใดมีการกระทําฝ่าฝืนกฎหมายจะดําเนินคดีกับผู้ที่ ฝ่าฝืนทุกราย โดย หากมีการจําหน่ายยาประเภทอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่ เภสัชกร ไม่อยู่ปฏิบัติหน้าที่ หรือกรณีที่ เภสัชกร ที่ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามเวลาทําการ จะมีโทษปรับตั้งแต่ 1,000 – 5,000 บาท และส่งเรื่องให้ สภาเภสัชกรรม พิจารณาเรื่องจริยธรรมวิชาชีพต่อไป ทั้งนี้ อย. จะประสานความร่วมมือไปยังสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ให้เข้มงวดในการตรวจสอบร้านขายยา และขอให้ ร้านขายยา ทุกร้านทั้งในเขตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้บริโภคพบร้านขายยาที่จําหน่ายยาผิดกฎหมาย/ จําหน่ายยาประเภทอันตรายและยาควบคุมพิเศษในขณะที่ เภสัชกร ไม่อยู่ปฏิบัติการ/ไม่มี เภสัชกร ประจําร้านสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัด

ที่มา : http://bit.ly/1fIySv3

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

เมษายน 2014
พฤ อา
« มี.ค.   พ.ค. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  

Blog Stats

  • 64,908 hits

Advertisements
%d bloggers like this: