บทความสุขภาพ ความรู้อาหารเสริม การใช้ยา

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของการผลิตเครื่องสําอาง

Posted on: กรกฎาคม 8, 2014


หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง

หลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนำเข้าเครื่องสําอาง

อย. เดินสายจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการ ผลิตเครื่องสําอาง ให้มีคุณภาพ ตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและส่งเสริมการพัฒนาเครื่องสําอาง สําหรับผู้ประกอบการ ผลิตเครื่องสําอาง และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลผู้ ผลิตเครื่องสําอาง รวม 4 ภาค เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางผลิตภัณฑ์สุขภาพนานาชาติ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ภก.ประพนธ์ อางตระกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และในฐานะโฆษก อย. เปิดเผยว่า สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยามีนโยบายที่จะกําหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้นของสถานที่ผลิตและนําเข้า เครื่องสําอาง  เพื่อยกระดับและจัดระเบียบสถานที่ผลิตหรือนําเข้า เครื่องสําอาง โดยได้นําเสนอคณะกรรมการเครื่องสําอางเพื่อพิจารณา ซึ่งผลการพิจารณาทางคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้กําหนด หลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้า และวิธีการเก็บรักษา เครื่องสําอาง เพื่อเป็นหลักเกณฑ์เบื้องต้นให้ผู้ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ และมอบให้ อย. ดําเนินการนําร่างหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปให้ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคทดลองใช้ในการตรวจสถานที่ รวมถึงชี้แจงทําความเข้าใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อให้มีความเข้าใจในเนื้อหาและหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้า และวิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอางให้เป็นไปในทํานองเดียวกัน สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาการผลิตและนําเข้าเครื่องสําอางให้มีคุณภาพสําหรับผู้ประกอบการด้านเครื่องสําอางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการกํากับดูแลเครื่องสําอางในส่วนภูมิภาค รวม 4 ภาค โดยจัดอบรมมาแล้ว 3 รุ่น 3 ภาค  ได้แก่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดอุดรธานี ภาคใต้จัดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคเหนือจัดที่ จังหวัดเชียงใหม่

รองเลขาธิการฯ อย.กล่าวในตอนท้ายว่า ในวันที่ 30 มิถุนายน 2557-1 กรกฎาคม 2557 อย.จัดอบรม เชิงปฏิบัติการดังกล่าวเป็นรุ่นที่ 4 โดยมีผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่รวมประมาณ 180 คน ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยในวันแรกของการอบรมจะเป็นการชี้แจงทําความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ และ ในวันที่สองจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการร่วมระหว่างผู้ประกอบการและ เจ้าหน้าที่จากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ ผู้ผลิต/ผู้นําเข้า เครื่องสําอาง มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์วิธีการผลิต วิธีการนําเข้าและวิธีการเก็บรักษาเครื่องสําอาง เพื่อสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องซึ่งจะเป็นก้าวแรกในการพัฒนายกระดับสู่มาตรฐาน GMP เครื่องสําอาง อย่างเต็มรูปแบบต่อไปทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคในการใช้เครื่องสําอางที่มีในท้องตลาดอีกด้วย หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวสามารถดูรายละเอียดที่ http://www.fda.moph.go.th/ เลือก กลุ่มควบคุมเครื่องสําอาง

ที่มา : http://bit.ly/1mDPlZc

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

กรกฎาคม 2014
พฤ อา
« มิ.ย.   ก.ย. »
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Blog Stats

  • 64,909 hits

Advertisements
%d bloggers like this: