บทความสุขภาพ ความรู้อาหารเสริม การใช้ยา

อย.จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไอที

Posted on: ตุลาคม 10, 2014


อย.จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไอที

อย.จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือไอที

จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

อย. เดินหน้าบูรณาการทํางานกับหน่วยงานต่าง ๆ สนองนโยบายรัฐบาล ล่าสุดจับมือสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดย อย. มุ่งมั่นเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ภายในปี 2560 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า คือผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใสในการทํางาน เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ อย. ได้อย่างทันท่วงทีรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา พร้อมด้วย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า อย. ได้นําระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ในการให้บริการ เช่น การขออนุญาตจดแจ้งเครื่องสําอางผ่านระบบอัตโนมัติได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่จํากัดจํานวน ทราบผลทันทีด้วยมาตรฐานเดียวกัน , ระบบ e-Submission มาใช้ในการยื่นคํา ขอผลิตภัณฑ์สุขภาพ , การยื่นคําขอแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนําเข้า (Licence per Invoice) ฯลฯ นอกจากนี้ยังให้บริการข้อมูลแก่ผู้บริโภคในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพาหรือสมาร์ทดีไวซ์ผ่านแอพพลิเคชั่น Oryor Smart Application

อย่างไรก็ตาม การจะบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรอิเล็กทรอนิกส์ได้นั้น อย. ยังมีงานอีกมากที่จะต้องดําเนินการ ขณะนี้อย. จึงได้จัดทําแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 – 2561 แล้วโดยมียุทธศาสตร์ 6 ด้านคือ

  1. พัฒนาบุคลากรและยกระดับการบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
  2. พัฒนาระบบบริการและเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูล
  3. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
  4. สนับสนุนเศรษฐกิจโดยอํานวยความสะดวกทางการค้า และ ยกระดับอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพ
  5. เสริมสร้างการดูแลตนเองของประชาชน
  6. ส่งเสริมนวัตกรรมองค์กร นอกจากนี้ยังได้กําหนดให้การจัดทําสถาปัตยกรรมระบบ หรือ Enterprise Architecture ของ อย. เป็นส่วนหนึ่งในแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2558 – 2561 นี้ด้วย

สร้างความมั่นใจด้วยระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นพ.บุญชัย สมบูรณ์สุข เลขาธิการฯ อย. กล่าวต่อไปว่า สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) มีภารกิจสนับสนุนการพัฒนาระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ทําให้มั่นใจว่า สรอ.จะเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่กาย ให้ความช่วยเหลือ ผลักดันการพัฒนาของ อย. ให้ประสบความสําเร็จ ดังนั้น ในวันนี้ (19 ก.ย. 2557 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม อาคาร 1 ชั้น 2 ตึก อย.) จึงได้จัดพิธีลงนามบันทึก ข้อตกลงระหว่างสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กับ สํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อํานวยการสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้เป็นเครื่องมือสําคัญที่จะสร้างความชัดเจนในการทํางานร่วมกัน ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ส่งผลดีต่อทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เกิดการทํางานที่มีประสิทธิภาพโปร่งใส ตรวจสอบได้เอื้อต่อการเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับนานาชาติอีกด้วย

ที่มา: http://bit.ly/1EBPmnm

Advertisements
ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

ตุลาคม 2014
พฤ อา
« ก.ย.   พ.ย. »
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Blog Stats

  • 66,455 hits

Advertisements
%d bloggers like this: